Έργα » Άδειες λειτουργίας
» Άδειες λειτουργίας » Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Μελέτη Διάθεσης Αποβλήτων Ζαχαροπλαστείου
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Λ. Μεσογείων, Αθήνα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Μελέτη Διάθεσης Αποβλήτων

 


 

ΓΡ. ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ test1
Άδεια λειτουργίας καφετέριας, Αιγάλεω

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΑΜΟΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αιγάλεω Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Προέγκριση

• Πυροπροστασία

• Άδεια Λειτουργίας

 


 

Άδεια λειτουργίας εστιατορίου
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ανδρέας Αναγνώστου
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Νηλέως Ευβοίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Προέγκριση

• Πυροπροστασία

• Άδεια Λειτουργίας