Έργα » Ηλεκτρομηχανολογικά
» Ηλεκτρομηχανολογικά » Κτίρια Γραφείων
TEXNABA AE ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΧΝΑΒΑ ΑΕ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:         
Παλαιό Φάληρο, Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Επίβλεψη και διαχείρηση της ανακαίνισης του κτιρίου γραφείων

 

 test1
Τριώροφο κτίριο γραφείων - Πειραιάς
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: NEUROPUBLIC Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Πειραιάς
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων

 test1