Νέα
» Νέα
ΚΝΧ Πιστοποιήση έξυπνων κτιρίων
Αναρτήθηκε: 10 Οκτωβρίου 2017

Η emergon απέκτησε την διεθνή πιστοποίηση για τα έξυπνα κτίρια, KNX Partner και αναγνωρίζεται επίσημα ως ειδικευμένη εταιρεία στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνων κτιρίων.

Πατήστε εδώ emergon – KNX Partner για μεταφορά στη σελίδα πιστοποίησης της ΚΝΧ Association.

Τα συστήματα έξυπνων κτιρίων εφαρμόζονται σε νέα και σε παλαιά κτίρια κάθε είδους, κατοικίες , ξενοδοχεία, καταστήματα, βιομηχανίες.

Στην emergon είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που αναπτύσσουμε συστήματα έξυπνης διαχείρισης επαγγελματικών και οικιακών κτιρίων.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τα έξυπνα κτίρια του μέλλοντος και το Ίντερνετ των Πραγμάτων ( Internet of Things)
Net Metering - Φωτοβολταϊκά
Αναρτήθηκε: 08 Μαΐου 2017

Το net metering είναι μέθοδος συμψηφισμού ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ και προσφέρει άμεση απόσβεση για τον ενδιαφερόμενο, ενώ προστατεύει το περιβάλλον χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Απευθύνεται τόσο σε οικιακούς καταναλωτές όσο και σε επαγγελματικούς όπως εργοστάσια, καταστήματα κτλ

Επικοινωνήστε με την emergon για πλήρη ενημέρωση. 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
Αναρτήθηκε: 08 Ιανουαρίου 2017

Προσοχή! Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)


Η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού αποβλήτων υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά!
 
Η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ είναι υποχρεωτική. Στο θεματικό διαδικτυακό τόπο (http://wrm.ypeka.gr) έχουν δημοσιευτεί και οι οδηγίες χρήσης και η ισχύουσα νομοθεσία (http://wrm.ypeka.gr/libraryCategory).

Ο υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα:
http://wrm.ypeka.gr/ και να πραγματοποιήσει εγγραφή με κωδικούς που θα ξέρει η διοίκηση της επιχείρησης

Μόλις γίνει η εγγραφή θα αποστείλει ηλεκτρονικά πλέον τις ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων.

Θερμογραφικοί έλεγχοι κτιρίων και βιομηχανιών
Αναρτήθηκε: 15 Απριλίου 2015

Πραγματοποιήσετε τώρα θερμογράφους ελέγχους σε κτίρια και εξοπλισμό για τον εντοπισμό σημείων απώλειας θερμότητας στο σπίτι σας, τον εντοπισμό υγρασιών, την πρόληψη και επιδιόρθωση βλαβών εξοπλισμού, τον εντοπισμό ηλεκτρολογικών σφαλμάτων, την πρόληψη κινδύνουπυρκαγιάς και όλα αυτά με ελάχιστο κόστος!

 

 

Οι θερμογραφικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε:

 

- Κτιριακό Κέλυφος (τοιχοποιίες , κουφώματα, οροφές κτλ)

 

- Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

 

- Μηχανολογικό εξοπλισμό

 

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

 

Επικοινωνήστε  άμεσα με την emergon για θερμογραφικό έλεγχο στον χώρο σας.