Ηλεκτρομηχανολογικά & Ενεργειακά έργα με συνέπεια στην επιστήμη και το περιβάλλον
» Προφίλ

Η emergon απαρτίζεται από μια πρωτοποριακή ομάδα μηχανικών και δραστηριοποιείται στον συνεχώς εξελισσόμενο χώρο των Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών.


Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρους διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος.

Κινούμενη συνεχώς ανοδικά, έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο συνεργατών και πελατών.

Στόχος μας, η εκτέλεση τεχνικών έργων και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Φιλοσοφία μας, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα σε κάθε έργο που μας ανατίθεται.

Δέσμευσή μας, η πλήρης ικανοποίηση των πελατών και των συνεργατών μας και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί τους.