Έργα » Βιομηχανία
» Βιομηχανία » Φαρμακευτικες & Ιατρικές
Johnson & Johnson, Εργοστάσιο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: JOHNSON & JOHNSON
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μάνδρα Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:                  

Κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων και χώρων                                        του εργοστασίου

 

 test1
Septona, Βιομηχανία προϊόντων βάμβακος, 900 KW
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: SEPTONA ABEE
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:         
Οινόφυτα Βοιωτίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Άδεια Κτιριακής & Μηχανολογικής Επέκτασης

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

SEPTONA ABEE test1
Βιομηχανία Φαρμάκων
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: FARMANEL / ONE PHARMA Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:         
Σχηματάρι Βοιωτίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Άδεια Κτιριακής & Μηχανολογικής Επέκτασης

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

• Άδεια Διάθεσης Αποβλήτων

ONE PHARMA  test1
Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών Αθήνας
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:         
Αττική
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Άδεια Εγκατάστασης

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

• Άδεια Λειτουργίας