Έργα » Άδειες λειτουργίας
» Άδειες λειτουργίας » Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Άδεια λειτουργίας καφετέριας, Αιγάλεω

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΑΜΟΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αιγάλεω Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Προέγκριση

• Πυροπροστασία

• Άδεια Λειτουργίας

 


 

Άδεια λειτουργίας εστιατορίου
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ανδρέας Αναγνώστου
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Νηλέως Ευβοίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Προέγκριση

• Πυροπροστασία

• Άδεια Λειτουργίας