Έργα » Βιομηχανία
» Βιομηχανία » Τυπογραφείων
Τυπογραφείο Τυποχαρακτική
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Αχαρνών Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Άδεια Εγκατάστασης

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

• Άδεια Λειτουργίας

 test1
Τυπογραφείο Εντυπη Επικοινωνία ΕΠΕ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Αχαρνών Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

 test1
Τυπογραφείο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ταύρος Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Άδεια Εγκατάστασης

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

• Άδεια Λειτουργίας