Έργα » Βιομηχανία
» Βιομηχανία » Τροφίμων και Ποτών
Οινοποιείο: Κτήμα Αβαντίς - Avantis Estate
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Μούντριχας Απόστολος
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Χαλκίδα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας 

• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Κτήμα Αβαντίς test1
Βιοτεχνία Τυποποίησης και Συσκευασίας Ελαιολάδου
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: AGROFOODS Μ.Ε.Π.Ε.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:      
Χαλκίδα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας 

• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
• Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας
• Έκδοση Βεβαίωσης Καταλληλότητας

Εμφιαλωτήριο Οίνου
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Κεχρής Γεώργιος
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δοκός, Χαλκίδας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας 

• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων