Έργα » Περιβάλλον
» Περιβάλλον » Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
FIX Ζυθοποιία

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: FIX Ζυθοποιία
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ριτσώνα Χαλκιδας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

• Μελέτη Διάθεσης Αποβλήτων

 


FIX Ζυθοποιία  test1
Αιολικό Πάρκο 24 MW

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: EOLFI Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μολάοι, Λακωνίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αιολικού Πάρκου 24 MW

• Έγκριση Περιβαλοντικών Όρων Αιολικού Πάρκου 24 MW

EOLFI AE test1