Έργα » Άδειες λειτουργίας
» Άδειες λειτουργίας » Κτηνοτροφικές Μονάδες
Πτηνοτροφείο ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΑΒΕΕ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΑΒΕΕ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:                  
Βάγια Βοιωτίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας 90.000 πτηνών

• IPPC Μελέτη

ΚΩΠΑΪΔΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΟΕ, Βουστάσιο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΩΠΑΪΔΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΟΕ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:                  
Ορχομενός Βοιωτίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης μονάδας 300 ζώων

• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας 

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

Χοιροστάσιο & Αποτεφρωτήριο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ - Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΠΕ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:                  
Οινόφυτα Βοιωτίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας 90.000 πτηνών

 

Εκτροφείο Στρουθοκαμήλων και Αιγοπροβάτων
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Π & Ν ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΕΠΕ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:                  
Αλίαρτος Βοιωτίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης μονάδας 1000 ζώων

• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας 

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων