Έργα » Ηλεκτρομηχανολογικά
» Ηλεκτρομηχανολογικά » Ιστορικά Κτίρια
Aποκατάσταση καθολικού Ι.Μονής Σισίων, Κεφαλονιά
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κεφαλονιά
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες για τον φωτισμό και τη λειτουργία της μονής.

Διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου δημαρχείου Λευκωσία
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δήμος Λευκωσίας
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Λευκωσία, Κύπρος
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Ηλεκτρολογική μελέτη για τον φωτισμό υπαίθριου αρχαιολογικού χώρου.