Έργα » Βιομηχανία
» Βιομηχανία » Αρτοποιεία
Αδειοδότηση αρτοποιείου, Περιστέρι
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Θεόδωρος Κόκκινος
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Περιστέρι, Αθηνα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

Αδειοδότηση αρτοποιείου, Κυψέλη
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Μαϊνέλης Ανδρέας 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κυψέλη Αθηνα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

Αρτοποιείο, Περιστέρι
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Vangjel Islam
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Περιστέρι, Αθηνα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΕ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΕ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αθήνα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας