Έργα » Ενέργεια
» Ενέργεια » Ανεμογεννήτριες
Αιολικό Πάρκο 12.0 MW

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Εναλλακτική Ενεργειακή- 2ΕΝ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Στύρα Εύβοιας 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: • Ηλεκτρολογική Μελέτη Εφαρμογής
• Διαστασιολόγηση Καλωδίων Μέσης (ΜΤ) και Χαμηλής τάσης (ΧΤ)
• Υπολογισμός Εγκατάστασης Οικίσκου
• Υπολογισμός Δικτύου Μεταφοράς Μέσης Τάσης
• Αναλυτική Μελέτη Υποσταθμού ΜΤ/ ΧΤ