Έργα » Βιομηχανία
» Βιομηχανία » Ένδυσης & Υφαντουργίας
Εργαστήριο Κατασκευής Λευκών Ειδών
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Κωνσταντίνα Μποβολέτη
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κέντρο Αθήνας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Άδεια Εγκατάστασης

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

• Άδεια Λειτουργίας

Εργαστήριο Ειδικών Ενδυμάτων Χορού
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δάφνη Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• Άδεια Εγκατάστασης

• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

• Άδεια Λειτουργίας