Έργα » Ηλεκτρομηχανολογικά
» Ηλεκτρομηχανολογικά » Κτίρια Κατοικιών
Εξαώροφο Κτίριο Κατοικιών με Υπόγειο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Σπυρίδων Γιόγιακας & Σταματία Γιόγιακα Ο.Ε. 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Νέος Κόσμος, Αθήνα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Πενταώροφο Κτίριο Κατοικιών με Δύο Υπόγεια
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΕΚΑΤ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Νέος Κόσμος, Αθήνα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τριώροφη Οικοδομή, Χαλάνδρι
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αγγελος Νουνός
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Πάτημα Χαλανδρίου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τετραώροφο Κτίριο Κατοικιών με Υπόγειο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Μηνάς Νταλιάνης 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αιγάλεω, Αττική
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τετραώροφο Κτίριο Κατοικιών με Ισόγεια Καταστήματα
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Μποζίκας Αγγελής
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Περιστέρι, Αττική
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τριώροφο Κτίριο Κατοικιών, Περιστέρι
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Σταμάτης Χαϊδάς & Αγγελής Μποζίκας Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Περιστερίου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Tριώροφο Κτίριο Κατοικιών
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Παντάρης Στυλιανός
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Περιστέρι, Αττική
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διώροφη Κατοικία με Πισίνα
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Μικελλίδης Αντώνης
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Βούλα, Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διώροφη Κατοικία με Πισίνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Καρώνη Άννα
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δροσιά, Δήμος Ανθηδόνας Χαλκίδα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διώροφη Οικοδομή με Υπόγειο Γκαράζ & Πισίνα
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δήμου Ιωάννης
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Πάρου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διώροφη Κατοικία με Πέργκολες
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Sharivan Limited
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ιος, Κυκλάδων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ξύλινη Ισόγεια Μονοκατοικία με Στέγη
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Γιαννάκος Σταύρος 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Παιανία, Αττική
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ισόγεια Κατοικία με Υπόγειο, Στέγη και Πισίνα
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Φιλοξενίδης Ναπολέων
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κυπαρρισσία Μεσσηνίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών

Επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάεων